I vår lille café kan du nyte et enkelt måltid, eller bare ta en kopp kaffe. Her har du en unik mulighet til å komme i kontakt med andre Muv’ere, bygge nettverk og ha gode samtaler i et inkluderende miljø. Dette er en café åpen for alle – liten og stor.

Er du praktikeren eller en som ønsker å tjenestegjøre fellesskapet på denne måten? Da håper vi du vil være med å forme caféen og tilbudet videre. Kontaktinfo ser du nedenfor.

Silje Svanholm Skogesal

991 07 789

siljeskogesal@hotmail.com