“14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!” Matt 5, 14-16

         
 
 Vi tror det er viktig å treffes utenfor gudstjenestene. De små fellesskapene utgjør det store MUV-fellesskapet. Vi tror ikke definisjonen på kirke er et bygg, men alle mennesker som tror på Jesus. Sammen er vi kirke der vi er i disse fellesskapene. Husfellesskap, bibelgrupper og cellegrupperer også navn på de små fellesskapene. Gjennom de små fellesskapene møter vi mennesker der de er i livet. Her er det rom for å dele tro, tvil og liv. Bli sett og hørt.
For å bli godt kjent er det flott å kunne møtes i et mindre fellesskap. I små fellesskap er det enklere å dele tro og liv i hverdagen enn f.eks på en gudstjeneste. Noen liker å bli kjent ved å snakke sammen, andre føler at en real fotballkamp er det som skal til.

-Det er flere damegrupper etablert. I tillegg har vi grupper for par. Ta kontakt med Gry Marit på tlf 93438401

” Mellom himmel og jord”. Dette er ei samtalegruppe der vi kan prate om alt mellom himmel og jord. Første samling 28.9 kl 19.30. Ta kontakt med Gjertrud på 970 87 814 eller Ingvild på 958 00 976 om du vil være med.

 -Det er også fotball på Øya kl 20 hver onsdag for fotballinteresserte menn. Ta kontakt med Tor Inge på tlf 41517701 hvis du vil være med å spille.

-Hver fredag kl 07 samles en gruppe menn til frokost og bønn på Melhus bedehus. Det kalles Haugerom (etter Hans N Hauge).Ta kontakt med Torbjørn på tlf 97423589.

-Det er også startet en Champions league gruppe- for menn som liker å se fotball på tv. Ta kontakt med Nils Erland på tlf 98608683 hvis du er interessert.

Dersom du har en ide til et småfellesskap, ta gjerne kontakt.

Håper du finner din plass i fellesskapet.

Har du spørsmål eller kunne tenkt deg og vært med i et mindre fellesskap?
Ta kontakt:

6941788007_44402c8c47_z

Jeg ønsker å være med i små fellesskap

Navn

Email

Telefonnr

Hvilke ukedager passer best:

Spørsmål eller kommentar: