Romerne 12,4-5. «Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.»

1. Korinterne 12,4-6. ”Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.”

Vi tror på et nådegavebasert fellesskap og at vi alle har fått forskjellige nådegaver. Vi ønsker å legge til rette for at du kan tjene fellesskapet og Gud med de gavene du har fått. Tips også gjerne om hva du kan bidra med og hvis det er noe du savner på MUV.

KREATIV SEKTOR

Er du av den kreative typen som liker å pynte og ordne til? F.eks kan du bruke møtets tema til å pynte møtelokalet.

TEKNIKER

Lyd, lys og bilde.

KOORDINATOR

Er du en som liker å organisere? Du vil få ansvar for å se til at alt er på plass før møtet starter – av folk og program. Koordinatoren vil ha tett dialog med møteleder før og under gudstjenesten.

MEDIA

Liker du å ta bilder, filme eller kanskje oppdatere nettside?

Tjeneste på MUV

Ditt navn

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding