PROGRAM:

FREDAG

217566_547815951904535_1018797795_n

Festkveld og nattcup

Fredagen er viet tenåringene. Først starter festkvelden i Salem Menighet der Impulsbandet kommer og leder lovsang.

Etterpå reiser vi til KVT der det blir arrangert nattcup i fotball (og evt. andre aktiviteter). Muligheter for overnatting.

STARTTID: KL 19:00 -

LØRDAG

INSPIRASJON PÅ KVT

10:00 Dørene åpner

11:00 Kickoff for alle generasjoner

11:30 Bibeltime med Per Eriksen
-eget opplegg for barna
(hoppeslott og aktiviteter i gymsal)

13:00 Pause/kaffe/lunsj

14:00 Seminarer
-konsert for barna
-Amazing Race for tenåringene

15:30 Pause/kaffe

16:00 Avslutningsmøte for hele familien

17:15 Middag (bestilles ved påmelding)

20:00 Kveldsmøte i Salem Menighet for de som har mulighetSØNDAG

AVSLUTNINGSGUDSTJENESTE

11:00 Gudstjeneste i Salem Menighet