Velkommen til ei åpen bønnesamling. Vi samles i bønn for menigheten, Melhus, samfunnet og enhet.

Vi ønsker å se mer av Guds godhet i Melhus og omegn. Og vi tror MUV Melhus har en sentral rolle.

Bønnemøtene er åpen for alle som ønsker. Her kan man komme å bare være tilstede og lytte til Gud i bønn.

Bønn er kraftfullt og beveger oss og andre. Men det er ikke alltid like enkelt å prioritere i en hektisk hverdag. Her setter vi av tid, rom og sted og synliggjør viktigheten av bønn.

Første samling er 10.sept. kl 20-21

Inngang nede ved garasjeporten.

Hjertelig velkommen!